ระบบจองใช้บริการ

  

ชื่อห้อง:  จองเข้าชมพิพิธภัณฑ์
 
จำนวน:  10 ที่นั่ง
 
รายละเอียด: 
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.30-16.30 น.
หยุดวันจันทร์ และวันหยุดสถาบันการเงิน
และมีเจ้าหน้าที่นำชม วันละ 3 รอบ
รอบเช้า 10.30 - 11.30 น.
รอบบ่าย 13.30 - 14.30 น.
                 15.00 – 16.00 น.
ใช้เวลาชมรอบละประมาณ 1 ชั่วโมง

 
 
<<พฤศจิกายน 2565>>
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
31
1
10.30: 2 / 10
2
10.30: เต็ม
13.30: เต็ม
15.00: 1 / 10
3
10.30: เต็ม
13.30: เต็ม
15.00: เต็ม
4
10.30: เต็ม
13.30: 9 / 10
5
10.30: เต็ม
13.30: 1 / 10
15.00: เต็ม
6
13.30: เต็ม
15.00: เต็ม
7
10.30: 7 / 10
8
10.30: เต็ม
9
10
11
10.30: เต็ม
13.30: เต็ม
15.00: เต็ม
12
10.30: เต็ม
13.30: เต็ม
15.00: เต็ม
13
10.30: 1 / 10
13.30: เต็ม
14
15
10.30: เต็ม
13.30: เต็ม
15.00: เต็ม
16
13.30: เต็ม
15.00: เต็ม
17
10.30: เต็ม
13.30: เต็ม
15.00: เต็ม
18
15.00: เต็ม
19
10.30: 6 / 10
20
15.00: เต็ม
21
22
10.30: เต็ม
13.30: เต็ม
15.00: เต็ม
23
10.30: เต็ม
24
10.30: เต็ม
25
15.00: เต็ม
26
10.30: เต็ม
13.30: 9 / 10
15.00: 6 / 10
27
28
29
10.30: เต็ม
13.30: เต็ม
15.00: เต็ม
30
10.30: เต็ม
13.30: เต็ม
15.00: เต็ม
1
2
13.30: เต็ม
15.00: เต็ม
3
10.30: 8 / 10
4
5
6
10.30: เต็ม
7
10.30: เต็ม
8
10.30: เต็ม
13.30: เต็ม
9
10.30: เต็ม
10
11
10.30: เต็ม
13.30: เต็ม